Kontakt

ks. Michał Koktysz

Artykuły

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Michał Koktysz (*1986 w Łodzi)

Semitysta, indolog i teolog ewangelicki, studiował orientalistykę na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Ruprechto-Karola w Heidelbergu oraz teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Magisterium z tej ostatniej uzyskał w 2016 r. na podstawie pracy pt.: "Elementy parenetyczne listów Piotra i Judy. Studium egzegetyczno-porównawcze". Obecnie doktorant ChAT.

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo indoeuropejskie i semickie, patrologia grecka i orientalna, Nowy Testament ze szczególnym uwzględnieniem Listów Powszechnych.