Kontakt

dr. Iwona Baraniec

Artykuły

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

dr Iwona Baraniec, absolwent teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i filologii francuskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej na podstawie rozprawy "Analiza poziomów narracji w przypowieściach Jezusa według przekazu ewangelisty Łukasza" (2014). W życiu zawodowym związana wcześniej m.in. z Polską Radą Ekumeniczną i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Obecnie (od 2015) pracownik Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.