Kontakt

ks. dr Grzegorz Olek

Artykuły

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

ur. 1987, duchowny ewangelicki, studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2006-2011), studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim (2010-2012), doktorat obronił na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, stypendysta niemieckiego komitetu Światowej Federacji Luterańskiej na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Eberhard Karls Universität Tübingen (2012-15). Magisterium z teologii uzyskane na podstawie pracy pt. Porównawcza analiza synchroniczna opisów uzdrowień i opętań w dwutomowych dziele Łukasza z wykorzystaniem elementów analizy retorycznej i gramatyki kognitywnej (2011), doktorat na podstawie rozprawy pt. Funkcja anachronii w Dziejach Apostolskich i w II księdze De Bello Judaico Józefa Flawiusza (2017).

Zainteresowania badawcze: dwutomowe dzieło Łukasza i świat hellenistyczno-rzymski, Septuaginta i NT, narratologia i inne metody literackiej analizy Nowego Testamentu.

 

grzegorz.olek[at]gmail.com