Kontakt

dr Dominik Nowak

Artykuły

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

dr Dominik Nowak, ur. 30.06.1974

Studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1994-1999), stypendium na fakultecie teologicznym uniwersytetu w Lipsku (1999). Magisterium z teologii uzyskane na podstawie pracy pt. Pneumatologia dwutomowego dzieła św. Łukasza (2000), stopnień naukowy doktora teologii w zakresie teologii biblijnej na podstawie rozprawy pt. He genea ponera (Łk 11,29) - antropologia Ewangelii św. Łukasza (2005).

Główne zainteresowania badawcze: egzegeza Nowego Testamentu, środowisko Nowego Testamentu, teologia ewangelii synoptycznych, piśmiennictwo pseudoepigraficzne.